Sorteeranalyse 2017

Beter scheiden, minder afval

 In juni 2017 heeft de gemeente Albrandswaard een sorteeranalyse laten uitvoeren op het huishoudelijk restafval. Met een sorteeranalyse kan worden bepaald hoeveel recyclebaar afval nog in het restafval zit. Uit de sorteeranalyse blijkt dat er nog steeds nuttige grondstoffen in het restafval aanwezig zijn die gemakkelijk gescheiden ingezameld kunnen worden.

66% van het restafval in de grijze container bestaat nog uit gft, papier, glas, textiel en pmd. Dit zijn grondstoffen die heel makkelijk gescheiden kunnen worden via de gft-container en containers in de milieuparkjes die in de verschillende wijken staan.

Al het afval dat u in de restcontainer aanbiedt gaat naar de verbrandingsoven en wordt dus niet meer nuttig hergebruikt.

Dit betekent dat we met z’n allen in Albrandswaard nog heel wat moeten doen om te voldoen aan de verplichting van de rijksoverheid om 75% te scheiden in 2020 en zelfs 90% in 2025. Op dit moment is de scheiding in Albrandswaard maar 57%.