Nieuwe textielinzamelaar in Albrandswaard

Albrandswaard krijgt een nieuwe inzamelaar voor textiel en kleding: Kringloopbedrijf Opnieuw & Co. Opnieuw & Co gaat ook zorgen voor extra werkgelegenheid voor mensen die nu nog een uitkering hebben. Wethouder Jacqueline de Leeuwe van de gemeente Albrandswaard en directeur Marcel van Goch van Opnieuw & Co tekenden daarvoor afgelopen vrijdag (30 maart) een overeenkomst.

Werkgelegenheid

Bij Kringloopbedrijf Opnieuw & Co komt een reguliere werkplek beschikbaar voor een inwoner uit Albrandswaard met een uitkering in het kader van de participatiewet. Daarnaast komen er drie werkervaringsplaatsen beschikbaar in de kledingsortering. Jacqueline de Leeuwe: “We hebben heel bewust gekozen voor een bedrijf met een sociale instelling. Een bedrijf dat niet alleen oog heeft voor duurzaamheid en milieu, maar nadrukkelijk ook voor mensen die het wat moelijker hebben in onze samenleving.”Het bedrijf stelt ook tweedehands kleding beschikbaar aan maatschappelijke instellingen in Albrandswaard die daar behoefte aan hebben voor lokale armoedebestrijding.

Inzamellocaties onveranderd

Opnieuw & Co gaat binnenkort de oude ondergrondse containers vervangen door bovengrondse containers. De nieuwe containers komen op dezelfde plekken als de oude containers. Naar verwachting kunnen de nieuwe textielcontainers na 1 juni 2018 in gebruik worden genomen.

Meer textielinzameling

Opnieuw & Co zorgt voor het legen en het onderhoud van de containers en de verwerking van het textiel. Zij legen de containers handmatig, zodat ze bijvoorbeeld verkeerd aangeboden materiaal er direct uit kunnen sorteren. Daarmee wordt voorkomen dat een hele partij wordt gezien als onbruikbaar, terwijl het grootste deel gewoon nog wel hergebruikt kan worden. De gemeente hoopt dat met deze nieuwe inzamelaar het scheidingscijfer van textiel omhoog gaat; het vervaardigen van textiel is namelijk erg milieubelastend. Een goede scheiding en hergebruik leveren daarom een grote bijdrage aan het beperken van milieuschade

Hergebruik

Kleding en textiel dat nog goed in goede staat is, wordt (deels) verkocht in de kringloopwinkels van Opnieuw & Co in de regio. Maar ook textiel dat oud en kapot is krijgt een tweede leven. Dit restant wordt gerecycled en verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Bijvoorbeeld garens voor de vervaardiging van vloerbedekking, dekens, vilt voor geluidsisolatie, vulmateriaal voor b.v. dashboards, autostoelen, matrassen, meubilair en voor papierproductie.