Wat is restafval?
restafval

Wat is restafval?

Restafval is al het huisvuil dat niet meer gescheiden kan worden en dus thuishoort in de grijze restminicontainer of in de restondergrondse container.

Lees meer

Plastic verpakkingen, blik en pakken
pmd

Plastic verpakkingen, blik en pakken

Plastic-, metaal- en drankverpakkingsafval is heel goed te recyclen. Lever het daarom gescheiden in en gooi het in de pmd-containers in het milieuparkje.

Lees meer

Groente, fruit en tuinafval
gft

Groente, fruit en tuinafval

Gft staat voor groente-, fruit-, tuinafval en etensresten. Van gft wordt compost gemaakt, dat is goed voor het milieu. Lever gft daarom gescheiden in.

Lees meer

Glas hoort in de glasbak
glas

Glas hoort in de glasbak

Glas kan oneindig worden hergebruikt. Gooi uw oude verpakkingsglas dus niet bij het restafval maar in een glascontainer van een milieuparkje bij u in de buurt.

Lees meer

Kranten en oud papier
papier

Kranten en oud papier

Oud papier en karton is de belangrijkste grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. Oud papier dat bij het restafval belandt wordt verbrand en is voorgoed verloren voor hergebruik.

Lees meer

Wat valt onder textiel?
textiel

Wat valt onder textiel?

Het ingezameld textiel wordt eerst gesorteerd. De bruikbare kleding wordt hergebruikt en onbruikbare kleding wordt verwerkt tot poetsdoeken of gebruikt als grondstof voor de productie van onder meer vloerbedekking.

Lees meer

Afvalpunten in Albrandswaard

Milieuparkjes in Albrandswaard

Legenda

Milieupark Papier - Glas - Textiel - Plastic + Drankenkartons + Blik
Milieupark Papier - Glas - Textiel
Milieupark Papier - Glas - Plastic + Drankenkartons + Blik
Milieupark Glas - Textiel - Plastic + Drankenkartons + Blik
Milieupark Glas - Plastic + Drankenkartons + Blik
Milieupark Glas - Plastic + Drankenkartons + Blik
Container Plastic + Drankenkartons + Blik
Container Glas
Gemeentwerf Afvalscheidingstation